Plemená koní

Najnovšie články

Achaltekinský kôň

Toto očarujúce plemeno pôvodom z Turkménska, skrátene nazývané aj Achal-Teke patrí k najstarším plemenám na svete. Achal-teke je veľmi odolné, vytrvalé a prispôsobivé púštne plemeno. Je schopné absolvovať dlhé trate s minimálnym množstvom vody. V roku 1935 sa uskutočnila jazda týchto koní z Aschabadu

Huculský kôň – Hucul

Huculský kôň, skrátene Hucul, je plemeno, chované predovšetkým v Karpatoch. Názov je odvodený od rusínskeho etnika horalov – Huculov. Pôvodné využitie tohto koňa bolo v poľnohospodárstve a v záprahu. Huculský kôň nepatrí medzi plemená vhodné na športové využitie. Avšak jeho spoľahlivosť,

Lipican

Lipicanský kôň, skrátene aj Lipican patrí k najstarším kultúrnym konským plemenám v Európe. Názov je odvodený od miesta jeho vyšľachtenia – slovinského žrebčína Lipica. Toto plemeno je úzko spojené so španielskou jazdeckou školou vo Viedni. Ide o stredne veľkého teplokrvníka, ktorého

Frízsky kôň

Vek tohto plemena sa odhaduje na 3000 rokov, čo ho radí k najstarším európskym plemenám. Predpokladá sa, že patrí k pôvodným stredoeurópskym plemenám, ktorých výkonnosť oceňovali už starí Rimania. Pomenovanie dostal podľa oblastí v Nemecku a Holandsku – Frízska.  Svoje črty

Fjordský nórsky kôň

  Fjordský kôň je na pohľad malý a húževnatý, vzhľadom pripomína divého koňa. V žilách mu má kolovať krv dvoch vzdialených predkov dnešných koní – tarpana a koňa Przewalského, ktorých pripomína aj svojim vzhľadom. Obýval Škandinávsky polostrov/Nórsko a jeho pôvod siaha

Nónius

Teplokrvné plemeno nónius má korene v Maďarsku. Centrom šľachtenia bol žrebčín Mezöhegyesz, založený nemeckým cisárom Jozefom II. v roku 1785. Zakladateľom chovu bol skúšobný žrebec anglo-normandského typu. Jeho potomstvo dedilo dobré úžitkové vlastnosti s vyrovnanou povahou. V polovici 20. storočia sa

Anglický plnokrvník A1/1

  História anglického plnokrvníka siaha do 18. storočia, kedy bol v Anglicku vyšľachtený z importovaných arabských žrebcov a domácich koní. Toto plemeno má pôvod v troch zakladajúcich žrebcoch Darley Arabian, Byerley Turk a Godolphin Arabian, ktorí spolu s kobylami tvorili základ