huculský kôň

Najnovšie články

Huculský kôň – Hucul

Huculský kôň, skrátene Hucul, je plemeno, chované predovšetkým v Karpatoch. Názov je odvodený od rusínskeho etnika horalov – Huculov. Pôvodné využitie tohto koňa bolo v poľnohospodárstve a v záprahu. Huculský kôň nepatrí medzi plemená vhodné na športové využitie. Avšak jeho spoľahlivosť,